Markus 9:29

SVEn Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.
Steph και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια
Trans.kai eipen autois touto to genos en oudeni dynatai exelthein ei mē en proseuchē kai nēsteia

Algemeen

Zie ook: Bidden, Vasten

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τουτο
Dit
το
-
γενος
geslacht
εν
door
ουδενι
nergens
δυναται
kan

-
εξελθειν
uitgaan

-
ει
-
μη
-
εν
door
προσευχη
bidden
και
en
νηστεια
vasten

En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!