Mattheus 14:15

ABEn als het nu laat [in de middag] werd, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is eenzaam, en de tijd is nu verstreken; laat de menigte van U vertrekken opdat zij gaan naar de dorpen en eten voor zichzelf kopen.
SVEn als het nu avond werd, kwamen Zijn discipelen tot Hem, zeggende: Deze plaats is woest, en de tijd is nu voorbijgegaan; laat de scharen van U, opdat zij heengaan in de vlekken en zichzelven spijs kopen.
Steph οψιας δε γενομενης προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες ερημος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωμας αγορασωσιν εαυτοις βρωματα
Trans.opsias de genomenēs prosēlthon autō oi mathētai autou legontes erēmos estin o topos kai ē ōra ēdē parēlthen apolyson tous ochlous ina apelthontes eis tas kōmas agorasōsin eautois brōmata

Algemeen

Zie ook: Avond
Markus 6:35, Lukas 9:12

Aantekeningen

En als het nu avond werd, kwamen Zijn discipelen tot Hem, zeggende: Deze plaats is woest, en de tijd is nu voorbijgegaan; laat de scharen van U, opdat zij heengaan in de vlekken en zichzelven spijs kopen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οψιας
als het nu avond
δε
En
γενομενης
werd

-
προσηλθον
kwamen

-
αυτω
Zijn
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
tot Hem
λεγοντες
zeggende

-
ερημος
woest
εστιν
is

-
ο
-
τοπος
Deze plaats
και
en
η
-
ωρα
de tijd
ηδη
is nu
παρηλθεν
voorbijgegaan

-
απολυσον
laat

-
τους
-
οχλους
de scharen
ινα
opdat
απελθοντες
zij heengaan

-
εις
in
τας
-
κωμας
de vlekken
αγορασωσιν
kopen

-
εαυτοις
en zichzelven
βρωματα
spijze

En als het nu avond werd, kwamen Zijn discipelen tot Hem, zeggende: Deze plaats is woest, en de tijd is nu voorbijgegaan; laat de scharen van U, opdat zij heengaan in de vlekken en zichzelven spijs kopen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!