Mattheus 15:29

SVEn Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder.
Steph και μεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει
Trans.kai metabas ekeithen o iēsous ēlthen para tēn thalassan tēs galilaias kai anabas eis to oros ekathēto ekei

Algemeen

Zie ook: Galilea (meer v.), Jezus Christus
Markus 7:31

Aantekeningen

En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μεταβας
vertrekkende

-
εκειθεν
van daar
ο
-
ιησους
Jezus
ηλθεν
kwam

-
παρα
aan
την
-
θαλασσαν
de zee
της
-
γαλιλαιας
van Galiléa
και
en
αναβας
klom

-
εις
op
το
-
ορος
den berg
εκαθητο
en zat

-
εκει
daar

En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!