Mattheus 18:27

SVEn de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden.
Steph σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω
Trans.splanchnistheis de o kyrios tou doulou ekeinou apelysen auton kai to daneion aphēken autō

Algemeen

Zie ook: Schulden hebben

Aantekeningen

En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σπλαγχνισθεις
met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde

-
δε
En
ο
-
κυριος
de heer
του
-
δουλου
dienstknecht
εκεινου
van dezen
απελυσεν
heeft hem ontslagen

-
αυτον
hem
και
en
το
-
δανειον
de schuld
αφηκεν
kwijtgescholden

-
αυτω
-

En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!