Mattheus 1:5

ABSalmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,
SVEn Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
Steph σαλμων δε εγεννησεν τον βοοζ εκ της ραχαβ βοοζ δε εγεννησεν τον ωβηδ εκ της ρουθ ωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
Trans.salmōn de egennēsen ton booz ek tēs rachab booz de egennēsen ton ōbēd ek tēs routh ōbēd de egennēsen ton iessai

Algemeen

Zie ook: Boaz, Geslachtsregisters, Isai, Jesse, Obed, Rachab, Ruth, Salmon
Ruth 4:21

Aantekeningen

En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σαλμων
Salmon
δε
En
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
βοοζ
Boöz
εκ
bij
της
-
ραχαβ
Rachab
βοοζ
Boöz
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ωβηδ
Obed
εκ
bij
της
-
ρουθ
Ruth
ωβηδ
Obed
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ιεσσαι
Jessai

En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!