Mattheus 20:11

SVEn [dien] ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
Steph λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου
Trans.labontes de egongyzon kata tou oikodespotou

Aantekeningen

En [dien] ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λαβοντες
ontvangen hebbende

-
δε
En
εγογγυζον
murmureerden zij

-
κατα
tegen
του
-
οικοδεσποτου
den heer des huizes

En [dien] ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!