Mattheus 20:16

SVAlzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Steph ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι
Trans.outōs esontai oi eschatoi prōtoi kai oi prōtoi eschatoi polloi gar eisin klētoi oligoi de eklektoi

Algemeen

Zie ook: Mattheus 19:30, Mattheus 22:14, Markus 10:31, Lukas 13:30

Aantekeningen

Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
εσονται
zijn

-
οι
-
εσχατοι
zullen de laatsten
πρωτοι
de eersten
και
en
οι
-
πρωτοι
de eersten
εσχατοι
de laatsten
πολλοι
velen
γαρ
want
εισιν
zijn

-
κλητοι
geroepen
ολιγοι
weinigen
δε
maar
εκλεκτοι
uitverkoren

Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!