Mattheus 20:17

SVEn Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op de weg, en zeide tot hen:
Steph και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητασ κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις
Trans.kai anabainōn o iēsous eis ierosolyma parelaben tous dōdeka mathētas̱ kat idian en tē odō kai eipen autois

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Jeruzalem, Jezus Christus, Twaalf (getal)
Markus 10:32, Lukas 18:31, Lukas 24:7

Aantekeningen

En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op de weg, en zeide tot hen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναβαινων
opgaande

-
ο
-
ιησους
Jezus
εις
naar
ιεροσολυμα
Jeruzalem
παρελαβεν
nam tot Zich

-
τους
-
δωδεκα
de twaalf
μαθητας
discipelen
κατ
alleen
ιδιαν
-
εν
op
τη
-
οδω
den weg
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen

En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op de weg, en zeide tot hen:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!