Mattheus 20:23

SVEn Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker[hand] staat bij Mij niet te geven, maar [het zal gegeven worden] dien het bereid is van Mijn Vader.
Steph και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου
Trans.kai legei autois to men potērion mou piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnymōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai ypo tou patros mou

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken
Mattheus 25:34

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker[hand] staat bij Mij niet te geven, maar [het zal gegeven worden] dien het bereid is van Mijn Vader.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
το
-
μεν
zult gij wel
ποτηριον
drinkbeker
μου
Mijn
πιεσθε
drinken

-
και
en
το
-
βαπτισμα
met den doop
ο
waarmede
εγω
Ik
βαπτιζομαι
gedoopt worde

-
βαπτισθησεσθε
zult gij gedoopt worden

-
το
-
δε
maar
καθισαι
het zitten

-
εκ
tot
δεξιων
rechter-
μου
Mijn
και
en
εξ
tot
ευωνυμων
linker
μου
Mijn
ουκ
niet
εστιν
staat

-
εμον
bij Mij
δουναι
te geven

-
αλλ
maar
οις
dien
ητοιμασται
het bereid is

-
υπο
van
του
-
πατρος
Vader
μου
Mijn

En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker[hand] staat bij Mij niet te geven, maar [het zal gegeven worden] dien het bereid is van Mijn Vader.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!