Mattheus 20:31

SVEn de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!
Steph ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον εκραζον λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος δαβιδ
Trans.o de ochlos epetimēsen autois ina siōpēsōsin oi de meizon ekrazon legontes eleēson ēmas kyrie yios dabid

Algemeen

Zie ook: David (koning)

Aantekeningen

En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
οχλος
de schare
επετιμησεν
bestrafte

-
αυτοις
hen
ινα
opdat
σιωπησωσιν
zij zwijgen zouden

-
οι
-
δε
maar
μειζον
te meer
εκραζον
zij riepen

-
λεγοντες
zeggende

-
ελεησον
Ontferm

-
ημας
onzer
κυριε
Heere
υιος
Gij Zone
δαυιδ
Davids

En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!