Mattheus 21:10

SVEn als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?
Steph και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος
Trans.kai eiselthontos autou eis ierosolyma eseisthē pasa ē polis legousa tis estin outos

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισελθοντος
inkwam

-
αυτου
-
εις
als Hij te
ιεροσολυμα
Jeruzalem
εσεισθη
beroerd

-
πασα
werd de gehele
η
-
πολις
stad
λεγουσα
zeggende

-
τις
Wie
εστιν
is

-
ουτος
Deze

En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!