Mattheus 21:22

SVEn al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.
Steph και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε
Trans.kai panta osa an aitēsēte en tē proseuchē pisteuontes lēpsesthe

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:7, Markus 11:24, Lukas 11:9, Johannes 14:13, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, 1 Johannes 3:22

Aantekeningen

En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παντα
al
οσα
wat
εαν
-
αιτησητε
gij zult begeren

-
εν
in
τη
-
προσευχη
het gebed
πιστευοντες
gelovende

-
ληψεσθε
zult gij ontvangen

-

En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!