Mattheus 23:13

SVMaar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij [daar] niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.
Steph ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν
Trans.ouai ymin grammateis kai pharisaioi ypokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn ymeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Koninkrijk Gods, Schriftgeleerde
Lukas 11:52

Aantekeningen

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij [daar] niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουαι
wee
δε
Maar
υμιν
-
γραμματεις
gij Schriftgeleerden
και
en
φαρισαιοι
Farizeën
υποκριται
gij geveinsden
οτι
want
κατεσθιετε
-

-
τας
-
οικιας
-
των
-
χηρων
-
και
-
προφασει
-
μακρα
-
προσευχομενοι
-

-
δια
-
τουτο
-
ληψεσθε
-

-
περισσοτερον
-
κριμα
-

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij [daar] niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!