Mattheus 23:38

SVZiet, uw huis wordt u woest gelaten.
Steph ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων ερημος
Trans.idou aphietai ymin o oikos ymōn erēmos

Algemeen

Zie ook: Psalm 69:26, Jesaja 1:7, Jeremia 7:34, Jeremia 22:5, Micha 3:12, Handelingen 1:20

Aantekeningen

Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
αφιεται
gelaten

-
υμιν
wordt
ο
-
οικος
huis
υμων
uw
ερημος
woest

Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!