Mattheus 24:15

SVWanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)
Steph οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστοσ εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω
Trans.otan oun idēte to bdelygma tēs erēmōseōs to rēthen dia daniēl tou prophētou estos̱ en topō agiō o anaginōskōn noeitō

Algemeen

Zie ook: Daniel, Eindtijd, Tempel (Herodes, 3de)
Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, Markus 13:14, Lukas 21:20

Aantekeningen

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
Wanneer
ουν
gij dan
ιδητε
zult zien

-
το
-
βδελυγμα
den gruwel
της
-
ερημωσεως
der verwoesting
το
-
ρηθεν
waarvan gesproken is

-
δια
door
δανιηλ
Daniël
του
-
προφητου
den profeet
εστως
-

-
εν
in
τοπω
plaats
αγιω
de heilige
ο
-
αναγινωσκων
(die leest

-
νοειτω
die merke daarop

-

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!