Mattheus 26:71

SVEn als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere [dienstmaagd], en zeide tot degenen, die aldaar [waren]: Deze was ook met Jezus den Nazarener.
Steph αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας
Trans.exelthonta de eis ton pylōna eiden auton allē kai legei tois ekei outos ēn meta iēsou tou nazōraiou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Markus 14:69, Lukas 22:59

Aantekeningen

En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere [dienstmaagd], en zeide tot degenen, die aldaar [waren]: Deze was ook met Jezus den Nazarener.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξελθοντα
uitging

-
δε
En
αυτον
als hij
εις
naar
τον
-
πυλωνα
de voorpoort
ειδεν
zag

-
αυτον
hem
αλλη
een andere
και
ook
λεγει
zeide

-
αυτοις
-
εκει
tot degenen, die aldaar
και
en
ουτος
Deze
ην
was

-
μετα
met
ιησου
Jezus
του
-
ναζωραιου
den Nazaréner

En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere [dienstmaagd], en zeide tot degenen, die aldaar [waren]: Deze was ook met Jezus den Nazarener.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!