Mattheus 27:46

SVEn omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
Steph περι δε την εννατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινατι με εγκατελιπες
Trans.peri de tēn ennatēn ōran aneboēsen o iēsous phōnē megalē legōn ēli ēli lama sabachthani tout estin thee mou thee mou inati me enkatelipes

Algemeen

Zie ook: Aramees, Jezus Christus, Jezus Christus (nederdaling hel), Kruiswoorden, Tijd
Psalm 22:2, Markus 15:34, Hebreeen 5:7

Aantekeningen

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περι
omtrent
δε
En
την
-
ενατην
de negende
ωραν
ure
ανεβοησεν
riep

-
ο
-
ιησους
Jezus
φωνη
stem
μεγαλη
met een grote
λεγων
zeggende

-
ηλι
ELI
ηλι
ELI
λιμα
LAMA
σαβαχθανι
SABACHTHANI
τουτ
-
εστιν
-

-
θεε
God
μου
Mijn
θεε
God
μου
Mijn
ινα
-
τι
-
με
hebt Gij Mij
εγκατελιπες
verlaten

-

En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!