Mattheus 28:17

SVEn als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
Steph και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν
Trans.kai idontes auton prosekynēsan autō oi de edistasan

Algemeen

Zie ook: Twijfel

Aantekeningen

En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδοντες
zagen

-
αυτον
als zij Hem
προσεκυνησαν
baden zij

-
αυτω
Hem
οι
-
δε
doch
εδιστασαν
sommigen twijfelden

-

En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!