Mattheus 3:17

ABEn zie, een stem uit de hemel, is zeggende: Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Die Ik Mijn welbehagen heb!
SVEn ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
Steph και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα
Trans.kai idou phōnē ek tōn ouranōn legousa outos estin o yios mou o agapētos en ō eudokēsa

Algemeen

Zie ook: Jesaja 42:1, Mattheus 12:18, Mattheus 17:5, Markus 1:11, Lukas 3:22, Lukas 9:35, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
φωνη
een stem
εκ
uit

των

de

ουρανων

hemelen

λεγουσα
zeggende

-
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
Mijn Geliefde
εν
in
ω
Denwelken
ευδοκησα
Ik Mijn welbehagen heb

-

En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!