Mattheus 4:2

SVEn als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
Steph και νηστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσαρακοντα υστερον επεινασεν
Trans.kai nēsteusas ēmeras tessarakonta kai nyktas tessarakonta ysteron epeinasen

Algemeen

Zie ook: Nacht, Vasten, Veertig (getal)

Aantekeningen

En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νηστευσας
gevast had

-
ημερας
dagen
τεσσαρακοντα
als Hij veertig
και
en
νυκτας
nachten
τεσσαρακοντα
veertig
υστερον
ten laatste
επεινασεν
hongerde Hem

-

En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!