Mattheus 6:8

SVWordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Steph μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον
Trans.mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr ymōn ōn chreian echete pro tou ymas aitēsai auton

Algemeen

Zie ook: Bidden

Aantekeningen

Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
ουν
Wordt dan
ομοιωθητε
gelijk

-
αυτοις
hun
οιδεν
weet

-
γαρ
want
ο
-
πατηρ
Vader
υμων
uw
ων
wat
χρειαν
gij van node
εχετε
hebt

-
προ
eer
του
-
υμας
gij
αιτησαι
bidt

-
αυτον
Hem

Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!