Mattheus 9:27

SVEn als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: [Gij] Zone Davids, ontferm U onzer!
Steph και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας υιε δαβιδ
Trans.kai paragonti ekeithen tō iēsou ēkolouthēsan autō dyo typhloi krazontes kai legontes eleēson ēmas yie dabid

Algemeen

Zie ook: Blind, David (koning), Jezus Christus

Aantekeningen

En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: [Gij] Zone Davids, ontferm U onzer!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παραγοντι
voortging

-
εκειθεν
van daar
τω
-
ιησου
als Jezus
ηκολουθησαν
gevolgd

-
αυτω
zijn Hem
δυο
twee
τυφλοι
blinden
κραζοντες
roepende

-
και
en
λεγοντες
zeggende

-
ελεησον
ontferm

-
ημας
onzer
υιε
Zone
δαυιδ
Davids

En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: [Gij] Zone Davids, ontferm U onzer!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!