Numeri 5:21

SV(Dan zal de priester die vrouw met den eed der vervloeking beedigen, en de priester zal tot die vrouw zeggen:) De HEERE zette u tot een vloek, en tot een eed, in het midden uws volks, mits dat de HEERE uw heup vervallende, en uw buik zwellende make;
WLCוְהִשְׁבִּ֨יעַ הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָֽאִשָּׁה֮ בִּשְׁבֻעַ֣ת הָאָלָה֒ וְאָמַ֤ר הַכֹּהֵן֙ לָֽאִשָּׁ֔ה יִתֵּ֨ן יְהוָ֥ה אֹותָ֛ךְ לְאָלָ֥ה וְלִשְׁבֻעָ֖ה בְּתֹ֣וךְ עַמֵּ֑ךְ בְּתֵ֨ת יְהוָ֤ה אֶת־יְרֵכֵךְ֙ נֹפֶ֔לֶת וְאֶת־בִּטְנֵ֖ךְ צָבָֽה׃
Trans.wəhišəbî‘a hakōhēn ’eṯ-hā’iššâ bišəḇu‘aṯ hā’ālâ wə’āmar hakōhēn lā’iššâ yitēn JHWH ’wōṯāḵə lə’ālâ wəlišəḇu‘â bəṯwōḵə ‘ammēḵə bəṯēṯ JHWH  ’eṯ-yərēḵēḵə nōfeleṯ wə’eṯ-biṭənēḵə ṣāḇâ:

Algemeen

Zie ook: Heup, Lenden, Priester

Aantekeningen

(Dan zal de priester die vrouw met den eed der vervloeking beedigen, en de priester zal tot die vrouw zeggen:) De HEERE zette u tot een vloek, en tot een eed, in het midden uws volks, mits dat de HEERE uw heup vervallende, en uw buik zwellende make;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הִשְׁבִּ֨יעַ

beëdigen

הַ

-

כֹּהֵ֥ן

Dan zal de priester

אֶֽת־

-

הָֽ

-

אִשָּׁה֮

die vrouw

בִּ

-

שְׁבֻעַ֣ת

met den eed

הָ

-

אָלָה֒

der vervloeking

וְ

-

אָמַ֤ר

zeggen

הַ

-

כֹּהֵן֙

en de priester

לָֽ

-

אִשָּׁ֔ה

zal tot die vrouw

יִתֵּ֨ן

zette

יְהוָ֥ה

: De HEERE

אוֹתָ֛ךְ

-

לְ

-

אָלָ֥ה

tot een vloek

וְ

-

לִ

-

שְׁבֻעָ֖ה

en tot een eed

בְּ

-

ת֣וֹךְ

in het midden

עַמֵּ֑ךְ

uws volks

בְּ

-

תֵ֨ת

make

יְהוָ֤ה

mits dat de HEERE

אֶת־

-

יְרֵכֵךְ֙

uw heup

נֹפֶ֔לֶת

vervallende

וְ

-

אֶת־

-

בִּטְנֵ֖ךְ

en uw buik

צָבָֽה

zwellende


(Dan zal de priester die vrouw met den eed der vervloeking beedigen, en de priester zal tot die vrouw zeggen:) De HEERE zette u tot een vloek, en tot een eed, in het midden uws volks, mits dat de HEERE uw heup vervallende, en uw buik zwellende make;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!