Openbaring 10:4

ABEn toen de zeven donders hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt om te schrijven, en ik hoorde een stem uit de hemel, tegen mij zeggend: "Wat de zeven donders lieten horen, moet u afsluiten, en deze dingen zult u niet opschrijven."
SVEn toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.
Steph και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται τασ φωνασ εαυτων εμελλον γραφειν και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν μοι σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται και μη ταυτα γραψης
Trans.kai ote elalēsan ai epta brontai tas̱ phōnas̱ eautōn emellon graphein kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou legousan moi sphragison a elalēsan ai epta brontai kai mē tauta grapsēs

Algemeen

Zie ook: Donder
Daniel 8:26, Daniel 12:4

Aantekeningen

En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
ελαλησαν
gesproken hebben

-
αι
-
επτα
de zeven
βρονται
donderslagen
εμελλον
zo zou ik

-
γραφειν
ze geschreven hebben

-
και
en
ηκουσα
ik hoorde

-
φωνην
een stem
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
λεγουσαν
zeide

-
σφραγισον
Verzegel

-
α
hetgeen
ελαλησαν
gesproken hadden

-
αι
-
επτα
de zeven
βρονται
donderslagen
και
en
μη
niet
αυτα
-
γραψης
schrijf

-

En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!