Openbaring 13:1

ABIk zag een beest, omhoog komend uit de zee, hebbend zeven koppen en tien hoornen, en op zijn hoornen tien diademen en verspreid over zijn koppen een naam van blasfemie.
SVEn ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [gods]lastering.
Steph και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον εχον κεφαλασ επτα και κερατα δεκα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τας κεφαλας αυτου ονομα βλασφημιας
Trans.kai estathēn epi tēn ammon tēs thalassēs kai eidon ek tēs thalassēs thērion anabainon echon kephalas̱ epta kai kerata deka kai epi tōn keratōn autou deka diadēmata kai epi tas kephalas autou onoma blasphēmias

Algemeen

Zie ook: Diadeem (sieraad), Lastering, Zee
Daniel 7:20, Openbaring 17:3

Aantekeningen

En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; 
en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [gods]lastering.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
(12:18) En
εσταθην
ik stond

-
επι
op
την
-
αμμον
het zand
της
-
θαλασσης
der zee
και
(13:1) En
ειδον
-

-
εκ
uit
της
-
θαλασσης
de zee
θηριον
een beest
αναβαινον
opkomen

-
εχον
hebbende

-
κερατα
hoornen
δεκα
waren tien
και
en
κεφαλας
hoofden
επτα
zeven
και
en
επι
op
των
-
κερατων
hoornen
αυτου
zijn
δεκα
tien
διαδηματα
koninklijke hoeden
και
en
επι
op
τας
-
κεφαλας
hoofden
αυτου
zijn
ονοματα
was een naam
βλασφημιας
van lastering

En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; 
en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [gods]lastering.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!