Openbaring 19:15

ABUit Zijn mond komt een puntig slagzwaard naar buiten, zodat Hij de volken daarmee zou kunnen doden. Hij zal Herder over hen zijn door middel van een ijzeren stok. Hij betreedt de wijnkuip van de wijn van de woede en de toorn van de almachtige God.
SVEn uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
Steph και εκ του στοματος αυτου εκπορευεται ρομφαια οξεια ινα εν αυτη πατασση τα εθνη και αυτος ποιμανει αυτους εν ραβδω σιδηρα και αυτος πατει την ληνον του οινου του θυμου και της οργης του θεου του παντοκρατορος
Trans.kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romphaia oxeia ina en autē patassē ta ethnē kai autos poimanei autous en rabdō sidēra kai autos patei tēn lēnon tou oinou tou thymou kai tēs orgēs tou theou tou pantokratoros

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Mond, Wijn / most, Wijnpers, Zwaard, Zwaard (geestelijk)
Psalm 2:9, Jesaja 63:3, Openbaring 2:16, Openbaring 2:27, Openbaring 14:19, Openbaring 14:20, Openbaring 19:21

Aantekeningen

En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκ
uit
του
-
στοματος
mond
αυτου
Zijn
εκπορευεται
ging

-
ρομφαια
zwaard
διστομος
-
οξεια
een scherp
ινα
opdat
εν
Hij daarmede
αυτη
Hij zal hen
παταξη
slaan zou

-
τα
-
εθνη
de heidenen
και
En
αυτος
-
ποιμανει
hoeden

-
αυτους
-
εν
met
ραβδω
roede
σιδηρα
een ijzeren
και
en
αυτος
-
πατει
Hij treedt

-
την
-
ληνον
den wijnpersbak
του
-
οινου
van den wijn
του
-
θυμου
des toorns
της
-
οργης
der gramschap
του
-
θεου
Gods
του
-
παντοκρατορος
des almachtigen

En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!