Openbaring 5:1

ABIk zag in de rechterhand van de Zittende op de troon een boek, dat beschreven was van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels.
SVEn ik zag in de rechter[hand] Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
Steph και ειδον επι την δεξιαν του καθημενου επι του θρονου βιβλιον γεγραμμενον εσωθεν και οπισθεν κατεσφραγισμενον σφραγισιν επτα
Trans.kai eidon epi tēn dexian tou kathēmenou epi tou thronou biblion gegrammenon esōthen kai opisthen katesphragismenon sphragisin epta

Algemeen

Zie ook: Boeken, Troon
Ezechiel 2:10

Aantekeningen

En ik zag in de rechter[hand] Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
επι
in
την
-
δεξιαν
de rechter
του
-
καθημενου
zat

-
επι
Desgenen, Die op
του
-
θρονου
den troon
βιβλιον
een boek
γεγραμμενον
geschreven

-
εσωθεν
van binnen
και
en
εξωθεν
-
κατεσφραγισμενον
verzegeld

-
σφραγισιν
zegelen
επτα
met zeven

En ik zag in de rechter[hand] Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!