Psalm 72:17

SVZijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.
WLCיְהִ֤י שְׁמֹ֨ו לְֽעֹולָ֗ם לִפְנֵי־שֶׁמֶשׁ֮ [יָנִין כ] (יִנֹּ֪ון ק) שְׁ֫מֹ֥ו וְיִתְבָּ֥רְכוּ בֹ֑ו כָּל־גֹּויִ֥ם יְאַשְּׁרֽוּהוּ׃
Trans.yəhî šəmwō lə‘wōlām lifənê-šemeš yānîn yinnwōn šəmwō wəyiṯəbārəḵû ḇwō kāl-gwōyim yə’aššərûhû:

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Qere en Ketiv, Zon

Aantekeningen

Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

יְהִ֤י

-

שְׁמ֨וֹ

Zijn naam

לְֽ

-

עוֹלָ֗ם

zal zijn tot in eeuwigheid

לִ

-

פְנֵי־

zolang als

שֶׁמֶשׁ֮

er de zon

ינין

van kind tot kind voortgeplant worden

יִנּ֪וֹן

-

שְׁ֫מ֥וֹ

is, zal zijn naam

וְ

-

יִתְבָּ֥רְכוּ

en zij zullen in hem gezegend worden

ב֑

-

וֹ

-

כָּל־

-

גּוֹיִ֥ם

alle heidenen

יְאַשְּׁרֽוּהוּ

zullen hem welgelukzalig roemen


Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!