Psalm 90:3

SVGij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!
WLCתָּשֵׁ֣ב אֱ֭נֹושׁ עַד־דַּכָּ֑א וַ֝תֹּ֗אמֶר שׁ֣וּבוּ בְנֵי־אָדָֽם׃
Trans.tāšēḇ ’ĕnwōš ‘aḏ-dakā’ watō’mer šûḇû ḇənê-’āḏām:

Algemeen

Zie ook: Stof

Ook vanaf vers 3 tot het eind is een chiasme te ontwaren:

A Oproep aan de mensenkinderen
   B Dagelijkse negativiteit
      C Wij vergaan
         D De beknoptheid van het leven
      C' Redt ons
   B' Gebed voor dagelijkse vreugde
A' Gebed voor de mensenkinderen

Aantekeningen

Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

תָּשֵׁ֣ב

wederkeren

אֱ֭נוֹשׁ

Gij doet den mens

עַד־

-

דַּכָּ֑א

tot verbrijzeling

וַ֝

-

תֹּ֗אמֶר

en zegt

שׁ֣וּבוּ

Keert weder

בְנֵי־

gij mensenkinderen

אָדָֽם

-


Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!