Romeinen 2:19

SVEn gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;
Steph πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει
Trans.pepoithas te seauton odēgon einai typhlōn phōs tōn en skotei

Algemeen

Zie ook: Blind, Duisternis

Aantekeningen

En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πεποιθας
gij betrouwt

-
τε
En
σεαυτον
uzelven
οδηγον
een leidsman
ειναι
te zijn

-
τυφλων
der blinden
φως
een licht
των
-
εν
dergenen, die in
σκοτει
duisternis

En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!