Romeinen 5:2

SVDoor Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
Steph δι ου και την προσαγωγην εσχηκαμεν τη πιστει εις την χαριν ταυτην εν η εστηκαμεν και καυχωμεθα επ ελπιδι της δοξης του θεου
Trans.di ou kai tēn prosagōgēn eschēkamen tē pistei eis tēn charin tautēn en ē estēkamen kai kauchōmetha ep elpidi tēs doxēs tou theou

Algemeen

Zie ook: Johannes 10:9, Johannes 14:6, 1 Corinthiers 15:1, Efeziers 2:18, Efeziers 3:12, Hebreeen 3:6, Hebreeen 10:19

Aantekeningen

Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δι
Door
ου
Welken
και
wij ook
την
-
προσαγωγην
de toeleiding
εσχηκαμεν
hebben

-
τη
-
πιστει
door het geloof
εις
tot
την
-
χαριν
genade
ταυτην
-
εν
in
η
welke
εστηκαμεν
wij staan

-
και
en
καυχωμεθα
roemen

-
επ
in
ελπιδι
de hoop
της
-
δοξης
der heerlijkheid
του
-
θεου
Gods

Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!