Romeinen 8:25

SVMaar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
Steph ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονης απεκδεχομεθα
Trans.ei de o ou blepomen elpizomen di ypomonēs apekdechometha

Aantekeningen

Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
indien
δε
Maar
ο
hetgeen
ου
wij niet
βλεπομεν
zien

-
ελπιζομεν
wij hopen

-
δι
het met
υπομονης
lijdzaamheid
απεκδεχομεθα
zo verwachten wij

-

Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!