Titus 3:12

SVAls ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.
Steph οταν πεμψω αρτεμαν προς σε η τυχικον σπουδασον ελθειν προς με εις νικοπολιν εκει γαρ κεκρικα παραχειμασαι
Trans.otan pempsō arteman pros se ē tychikon spoudason elthein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paracheimasai

Algemeen

Zie ook: Tychikus
Handelingen 20:4, Efeziers 6:21, 2 Timotheus 4:12

Aantekeningen

Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
Als
πεμψω
zal zenden

-
αρτεμαν
ik A’rtemas
προς
tot
σε
-
η
of
τυχικον
Tychikus
σπουδασον
zo benaarstig

-
ελθειν
te komen

-
προς
tot
με
mij
εις
te
νικοπολιν
Nikópolis
εκει
aldaar
γαρ
want
κεκρικα
heb ik voorgenomen

-
παραχειμασαι
te overwinteren

-

Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!