Colossenzen 1:28

SVDenwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;
Steph ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω ιησου
Trans.on ēmeis katangellomen nouthetountes panta anthrōpon kai didaskontes panta anthrōpon en pasē sophia ina parastēsōmen panta anthrōpon teleion en christō iēsou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Wijsheid

Aantekeningen

Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ον
Denwelken
ημεις
wij
καταγγελλομεν
verkondigen

-
νουθετουντες
vermanende

-
παντα
alle
ανθρωπον
mens
και
en
διδασκοντες
lerende

-
παντα
een iegelijk
ανθρωπον
mens
εν
in
παση
wij zouden een iegelijk
σοφια
wijsheid
ινα
opdat
παραστησωμεν
stellen

-
παντα
een iegelijk
ανθρωπον
mens
τελειον
volmaakt
εν
in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus

Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!