Colossenzen 4:16

SVEn wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea [geschreven is].
Steph και οταν αναγνωσθη παρ υμιν η επιστολη ποιησατε ινα και εν τη λαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη και την εκ λαοδικειας ινα και υμεις αναγνωτε
Trans.kai otan anagnōsthē par ymin ē epistolē poiēsate ina kai en tē laodikeōn ekklēsia anagnōsthē kai tēn ek laodikeias ina kai ymeis anagnōte

Algemeen

Zie ook: Laodicea

Aantekeningen

En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea [geschreven is].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οταν
wanneer
αναγνωσθη
gelezen worde

-
παρ
van
υμιν
-
η
-
επιστολη
deze zendbrief
ποιησατε
maakt

-
ινα
dat
και
en
εν
in
τη
-
λαοδικαιων
der Laodicensen
εκκλησια
de gemeente
αναγνωσθη
zal gelezen zijn

-
και
ook
την
-
εκ
die uit
λαοδικειας
Laodicéa
ινα
dat
και
hij ook
υμεις
gij
αναγνωτε
dien leest

-

En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea [geschreven is].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!