G734 Ἀρτεμάς
Artemas

Bijbelteksten

Titus 3:12Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken