G1215 δημηγορέω
vergadering (openbare)

Bijbelteksten

Handelingen 12:21En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel