G2079 ἐσχάτως
uiterste

Bijbelteksten

Markus 5:23En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; [ik bid U], dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en zij zal leven.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen