G2148 Εὐροκλύδων
Euroklydon, wind (zuidooster), storm (zuidooster)

Bijbelteksten

Handelingen 27:14Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelve een stormwind, genaamd Euroklydon.

Mede mogelijk dankzij