G2339 θήρα
jagen

Bijbelteksten

Romeinen 11:9En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel