G4312 προπετής
vooroverhellend

Bijbelteksten

Handelingen 19:36Dewijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt, en niets onbedachts doet.
2 Timotheus 3:4Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel