G5605 ὠδίνω
bevallen

Bijbelteksten

Galaten 4:19Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.
Galaten 4:27Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.
Openbaring 12:2En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel