H529 אֵמוּן
trouw, betrouwbaarheid, vertrouwend

Bijbelteksten

Deuteronomium 32:20En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.
Spreuken 13:17Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen; maar een trouw gezant is medicijn.
Spreuken 14:5Een waarachtig getuige zal niet liegen; maar een vals getuige blaast leugens.
Spreuken 20:6Elk van de menigte der mensen roept zijn weldadigheid uit; maar wie zal een recht trouwen man vinden?
Jesaja 26:2Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken