H775 אַרְפַּכְשַׁד
Arfachsad, Arpaksad

Bijbelteksten

Genesis 10:22Sems zonen waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram.
Genesis 10:24En Arfachsad gewon Selah, en Selah gewon Heber.
Genesis 11:10Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon Arfachsad, twee jaren na den vloed.
Genesis 11:11En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 11:12En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah.
Genesis 11:13En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
1 Kronieken 1:17De kinderen van Sem waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram, en Uz, en Hul, en Gether, en Mesech.
1 Kronieken 1:18Arfachsad nu gewon Selah, en Selah gewon Heber.
1 Kronieken 1:24Sem, Arfachsad, Selah,

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel