H777 אַרְצָא
Arza, Arsa

Bijbelteksten

1 Koningen 16:9En Zimri, zijn knecht, overste van de helft der wagenen, maakte een verbintenis tegen hem, als hij te Thirza was, zich dronken drinkende in het huis van Arza, den hofmeester te Thirza;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel