H1638 גָּרַס
stuk bijten, verbreken, verteren, verbrijzelen

Bijbelteksten

Psalm 119:20Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
Klaagliederen 3:16[Vau.] Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech