H2519 חֲלַקְלַקָּה
slippery, flatteries

Bijbelteksten

Psalm 35:6Hun weg zij duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen.
Jeremia 23:12Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid; zij zullen aangedreven worden en daarin vallen; want Ik zal een kwaad over hen brengen [in] het jaar hunner bezoeking, spreekt de HEERE.
Daniel 11:21Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.
Daniel 11:34Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen.

Mede mogelijk dankzij