H3819 לֹא רֻחָמָה
Lo-ruchama

Bijbelteksten

Hosea 1:6En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israels, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.
Hosea 1:8Als zij nu Lo-ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin