H4016 מָבֻשׁ
secrets

Bijbelteksten

Deuteronomium 25:11Wanneer mannen, de een met den ander, twisten, en de vrouw des enen toetreedt, om haar man uit de hand desgenen, die hem slaat, te redden, en haar hand uitstrekt, en zijn schamelheid aangrijpt;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech