H4017 מִבְשָׂם
Mibsam

Bijbelteksten

Genesis 25:13En dit zijn de namen der zonen van Ismael, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismael, Nebajoth; daarna Kedar, en Adbeel, en Mibsam,
1 Kronieken 1:29Dit zijn hun geboorten: de eerstgeborene van Ismael was Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en Mibsam,
1 Kronieken 4:25Sallum was zijn zoon; Mibsam was zijn zoon; Misma was zijn zoon.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech